Deborah Digges A Technical blog

Transitive Dependency List for a Gradle Project

task findTransitiveDeps() {

  configurations.runtime.resolvedConfiguration
  .getFirstLevelModuleDependencies().each() {
    findDeps(it);
  };

  for(dep in depsList) {
    println dep;
  }
}  

/**
  Recursively finds dependencies for each dependency
*/
def findDeps(dep) {
  depsList.add(dep.toString().tokenize(";")[0]);

  if((dep.children == null) || (dep.children.size() == 0)) {
    return;
  }

  if((dep.children != null) && (dep.children.size() > 0)) {
    dep.children.each() { 
      findDeps(it);
    }
  } 
}